Type Standard Libelle H201B
Registration D-0701
cn / built 184 / 1971
Airfield LOXN - Wr. Neustadt West
Date 30 March 2008
Photographer Anton Wildberger (HUSKY A1 / OE-ABV)

Pilot: Martin Pirker

Website Martin Pirker & his Glasfluegel Standard Libelle

top