Type MBB (Messerschmitt Boelkow Blohm) BO 105 S
Registration (D-HDEO, N90740, D-HCCA, LN-OAQ), OE-XRM
cn / built S-147 / 1974
Airfield LOAN - Wr. Neustadt Ost
Date 3 October 2010
Photographer Anton Wildbergertop