Type MBB (Messerschmitt Bölkow Blohm) BO 105 CBS-4
Registration (D-HDEO, N90740, D-HCCA, LN-OAQ, D-HCCA), OE-XRM
cn / built S-147 / 1974
Airfield LOAN - Wiener Neustadt Ost
Date 19 September 2015
Photographer Anton Wildbergertop