Bücker-Tatra Bü-131 Jungmann / Historic Aircraft Service T-131PA
cn 116 / built 2004
(OE-VKD), OE-AKD (2)
Austrian Aircraft Register OE-AKD (2): November 2004 -
OE-AKD (2)


Bücker Bü-131 PA Jungmann
OE-AKD (2)
LOAR - Altlichtenwarth
4 September 2011
59 pictures

Bücker Bü-131 PA Jungmann
OE-AKD (2)
LOAV - Vöslau
3 August 2013
73 pictures

Bücker Bü-131 PA Jungmann
OE-AKD (2)
LOAV - Vöslau
25 June 2016
41 pictures

Bücker Bü-131 PA Jungmann
OE-AKD (2)
LOAD - Völtendorf
7 August 2016
2 pictures

Bücker Bü-131 PA Jungmann
OE-AKD (2)
LOAS - Spitzerberg
20 August 2016
74 pictures

Bücker Bü-131 PA Jungmann
OE-AKD (2)
LOAG - Krems-Langenlois
9 September 2017
5 pictures

Bücker Bü-131 PA Jungmann
OE-AKD (2)
LOAV - Vöslau, in flight
28 August 2019
17 pictures

Bücker Bü-131 PA Jungmann
OE-AKD (2)
LOAV - Vöslau
26 October 2019
6 pictures

Bücker Bü-131 PA Jungmann
OE-AKD (2)
LOAV - Vöslau
1 May 2020
8 pictures

Bücker Bü-131 PA Jungmann
OE-AKD (2)
LOAV - Vöslau
28 September 2022
5 pictures
home