Diamond Aircraft DA 42 Twin Star "Platinum"
cn 42351 / built 2008
Austrian Aircraft Register OE-FBT (2): March 2008 - February 2018
OE-FBT (2)


DA 42 Twin Star
OE-FBT (2)
LOWK Klagenfurt, LOWG Graz
13 October 2009
10 pictures

DA 42 Twin Star
OE-FBT (2)
LOWG - Graz Int.
28 December 2009
100 pictures

DA 42 Twin Star
OE-FBT (2)
LOAN - Wr. Neustadt Ost
2 July 2011
3 pictures

DA 42 Twin Star
OE-FBT (2)
LOAN - Wr. Neustadt Ost
15 September 2012
1 picture

DA 42 Twin Star
OE-FBT (2)
LOAN - Wr. Neustadt Ost
14 June 2013
1 picture