MBB (Messerschmitt Bölkow Blohm) BO 105 CBS-4
cn S-147 / built 1974
(D-HDEO, N90740, D-HCCA, LN-OAQ, D-HCCA), OE-XRM
Austrian Aircraft Register OE-XRM: January 2008 - December 2020
OE-XRM


BO 105 CBS-4
OE-XRM
LOAN - Wr. Neustadt Ost
3 October 2010
3 pictures

BO 105 CBS-4
OE-XRM
LOAN - Wr. Neustadt Ost
19 September 2015
3 pictures
home